Privacy policy

Algemeen

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. Wij zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy beleid. Door het sturen van een informatieverzoek, door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze overeenkomsten, ook wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening bij het bezoek of gebruik van de website.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

@Hélène is de eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

@Hélène
Steinenburglaan 7
3731 GG de Bilt
BTW nummer : NL001706906B03
KvK nummer: 76695336

Tel nr +316 27 532 850
info@fromthinkingtobeing.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

@Hélène verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

@Hélène verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

–  Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van correspondentie per mail, whatsapp, of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief

@Hélène analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

@Hélène verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

@Hélène neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar de mens Hélène Verheije tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

@Hélène bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen en redenen voor opslag persoonsgegevens:

  • tbv levering producten/nieuwsbrief/events etc. : zodra je je uitschrijft van alle e-maillijsten wordt je direct verwijderd uit ons systeem; om je op de hoogte te houden van nieuwe producten/diensten.
  • Tbv levering facturen: 7 jaar; wettelijk bepaalde termijn belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

@Hélène deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. @Hélène verstrekt slechts jouw voornaam aan partners die (onderdelen van) de dienstverlening van @Hélène verzorgen. @Hélène verstrekt persoonsgegevens aan de volgende derden:

– ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

– Moneymonk, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen.

– Google Analytics, om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website

@Hélène verstrekt slechts jouw voornaam aan partners die (onderdelen van) de dienstverlening van @Hélène verzorgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

@Hélène gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. @Hélène gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een verzoek te sturen naar @Hélène via info@fromthinkingtobeing.com. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. @Hélène zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

@Hélène wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met @Hélène via info@fromthinkingtobeing.com.

Contact

Steinenburglaan 7

De Bilt

+31 627 532 850

Privacy policy

Algemene voorwaarden